ศปมผ.จับเรือประมงผี 2 ลำ ดำเนินคดี คาดปรับหลายล้านบาท สร้างความยั่งยืนประมงไทย


      ในวันนี้ 3 ต.ค.61 พล.ร.ท.บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1/ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประ โยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 (ผบ.ทรภ.1/ผอ.ศรชล.เขต 1) จ.ชลบุรี มอบหมายให้ พล.ร.ต.รณภพ กาญจนพันธุ์รอง ผบ.ทรภ.1/รอง ผอ.ศรชล.เขต 1 พร้อมนายทหารพระธรรมนูญ ทรภ.1 และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสมุทรปราการ (ศูนย์pipo สมุทรปราการ) อ.เมือง จ.สมุทร ปราการ และติดตามความคืบหน้ากรณีได้ตรวจพบเรือประมงผิดกฎหมาย จำนวน 2 ลำ  หลังได้รับแจ้งจากศูนย์ฯ ว่า ได้นำความเข้าแจ้งร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.เมืองสมุทรปรา การ ในข้อหาความผิดตาม พรก.ประมง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2560 มาตรา 165 (ฉบับแก้ไข) ผู้ใดปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจำเรือประมง หรือทะเบียนเรือประมง
     และจากการเดินทางเข้าตรวจสอบร่วมกับ กรมประมง กรมเจ้าท่า และ ตำรวจน้ำ พบเรือ ต.สินชัย ทะเบียน 419400625 ขนาดประมาณ 90-100 ตันกรอส และ เรือ ทวีทรัพย์ ทะเบียน 300500322 ขนาด 50-60 ตันกรอส จอดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยท้ายบ้าน 12 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พบว่าเป็นเรือผี (เอกสารเรือไม่ตรงกับที่แจ้งไว้) จากการตรวจสอบพบว่า ชื่อเรือและทะเบียนเรือไปตรงกับเรือลำอื่น
      จึงได้นำความเข้าแจ้งร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.เมืองสมุทรปราการ พร้อมให้เจ้าท่าสมุทร ปราการ และ ตร.น้ำสมุทรปราการ ส่งเรือเจ้าท่า สมุทรปราการ 214 และเรือตำรวจน้ำ พร้อมกำลังมาควบคุมเรือทั้งสองลำไว้ เพื่อมิให้มีการเคลื่อนย้ายหลบหนีและจะได้ติดตามเจ้าของเรือมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
      นาวาโท ศุภเดช แก้วในหิน หน.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงสมุทร ปราการกล่าวว่า การจับกุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับกุมเรือประมงขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ ที่ผิดกฏหมายอย่างชัดเจนในท่าเรือเป็นครั้งแรก โทษค่อนข้างสูง เบื้องต้นยังไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของเรือ ขณะนี้ได้มีการดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไปแล้ว
       นาวาโท นิติรักษ์  การดี นายทหารพระธรรมนูญ ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า เรือทั้งสองลำมีความผิดตาม พรก.ประมง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2560 มาตรา 165 (ฉบับแก้ไข) ผู้ใดปลอมแปลง ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจำเรือประมง หรือทะเบียนเรือประมง จะมีโทษปรับ 6 แสน ถึง 6 ล้านบาท รวมถึงผิดในข้อกฏกมายอื่นๆ ของกรมประมงอีกหลายข้อกล่าวหา ซึ่งจะได้มีการสืบสวนขยายผลต่อไป
      พล.ร.ต.รณภพ กาญจนพันธ์ กล่าวว่าการดำเนินการติดตามจับกุมเรือประมงที่ผิดกฏหมาย เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวไว้ว่า  “การประกาศจำนวนกองเรือประมงไทยที่ชัดเจนถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย จากที่ผ่านมาในอดีตจำนวนเรือประมงไม่เคยได้รับการสะสางให้ชัดเจนมาก่อนเลย จนกระทั่งรัฐบาลนี้เข้ามารับผิดชอบ จึงได้เข้ามาจัดการปฏิรูประบบกองเรือประมงไทยทั้งหมด ให้เกิดความชัดเจนปราศจาก เรือผี เรือสวมทะเบียน ซึ่งไทยถูกกล่าวหา ถูกหวาดระแวงจากประเทศต่าง ๆ มาโดยตลอด


      การดำเนินการจับกุมเรือประมงที่ผิดกฏหมายในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และกองทัพเรือ โดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ที่ผู้บัญชาการทหารเรือเป็น ผบ.ศปมผ. ในนามของ ศรชล.เขต 1 ต้องขอขอบคุณ ศูนย์ pipo สมุทรปราการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝายและพี่น้องชาวประมง ที่ให้ความร่วมมือกับ กองทัพเรือ และหน่วยงานของรัฐ ในการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฏหมาย เป็นอย่างดียิ่ง” พล.ร.ต.รณภพฯ ได้กล่าวในตอนท้าย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-9144646 094-5565622 /086-3684323

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.