ราชบุรี//มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรครบรอบ2ปี


พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16 จังหวัดราชบุรี..เป็นประธานนำส่วนราชการในสังกัด.ข้าราชการเทศบาลเมืองราชบุรี.นักเรียน.นักศึกษาวิชาทหาร.และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยร่วมใจทำกิจกรรม.ทำความสะอาดครองระบายน้ำ.ปรับแต่งภูมิทัศน์.ตัดแต่งกิ่งไม้.ทางเท้าร่วมกับจิตอาสา.ทำความดี.ด้วยหัวใจ และขอถวายคำสัตย์ปฎิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ณบริเวรวัดช่องลม อ.เมืองจ.ราชบุรี เพื่อสารต่อปณิธานของพระองค์ในการที่จะทำให้ประชาชนมีความรัก.ความสามัคคี.ร่วมแรงร่วมใจกัน.เพื่อร่วมกันพัฒนาชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป......สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.