ราชบุรี//อำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรีแสดงความยินดีที่ญาติพบกันจากกันมา16ปี


นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรี,ร.อ.อนันต์ เกิดฤทธิ์ หัวหน้าชุด รส.อ.บ้านโป่ง,จ่ากองร้อย อส.อ.บ้านโป่งท่ี 8  ได้ออกไปเยี่ยมให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับ น.ส.สุวภา บุญแก้ว บ้านเลขท่ี 73 ม.8 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นมารดาของ นายทักษ์สิน ไชยคำ บ้านเลขท่ี 32/3  ถ.โรงนำ้มัน ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราบุรี ซึ่งไม่ได้ติดต่อและไม่พบกันมาเป็นเวลา 16 ปี การพบกันในครั้งนี้มี นาบสุชาติ ตันเจริญ บ้านเลขท่ี 399 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่งเป็นผู้ประสานงาน โดยนายประยงค์ จันทเต็ง ได้ประสานการขึ้นทะเบียนทหาร ให้กับนายทักษ์สิน ไชยคำ กับสัสดีอำเภอบ้านโป่งดำเนินการ ผซึ่งมีชาวบ้านในซอยโรงธูปให้การต้อนรับนายอำเภอบ้านโป่งและร่วมแสดงความยินดีกับสองแม่ลูกท่ีได้มีโอกาสมาพบกัน หลังจากท่ีไม่ได้ติดต่อและพบกันมาถึง16 ปี
   สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.