แถลงข่าว “คืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง” ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์


รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ผศ.ดร. บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ และ นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ ร่วมแถลงข่าว “คืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง” ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
   สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดงานคืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง เป็นการเสริมสร้างความศรัทธา ความรักที่มีต่อสถาบัน และเผยแพร่ชื่อเสียงให้สังคมได้รับรู้ถึงความก้าวหน้า อันเป็นความภูมิใจของบรรดาศิษย์เก่าและสังคม ทั้งยังพบประสังสรรค์สิทธิ์เก่าทุกรุ่น ซึ่งภายในงานจะสนุกสนานกับลีลาศ รำวง กับ วงสุนทราภรณ์วงศ์ใหญ่
    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ. 2465 มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจำมณฑลนครสวรรค์ ต่อมาพ.ศ. 2475 ได้ยุบไปร่วมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพ.ศ. 2477 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 จัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ปีพ.ศ. 2511 จัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบันราชภัฎนครสวรรค์ และ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2547 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จนถึงปัจจุบัน
   ท่านที่ประสงค์จะจองโต๊ะและร่วมสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ติดต่อได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าทุกท่าน หรือ โทร 089-9601518 089-6408211


////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.