สัตหีบรวมพลังจิตอาสาบูรณาการทำความสะอาดชายหาดน้ำใส-หาดยาว ในกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

สัตหีบรวมพลังจิตอาสาบูรณาการทำความสะอาดชายหาดน้ำใส-หาดยาว ในกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

**เมื่อวันที่ 12 ต.ค.61 นายปรัตรวีร์ วิจบ ปลัดอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ประจำปี 2561 ในพื้นที่ตำบลแสมสาร โดยมีผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

**นายปรัตรวีร์ วิจบ กล่าวว่า การจัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เป็นโครงการที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

**ทั้งนี้ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของอำเภอสัตหีบและทุกภาคส่วน จึงได้มาร่วมพลังสามัคคีในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาด และเก็บขยะบริเวณชายหาดน้ำใสและชายหาดยาว ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงเรื่องการทำความดีต่อสังคมแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ประชาชนและเยาวชนในอำเภอสัตหีบ ได้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรทางธรรมชาติอีกด้วย


ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 082-531-3717

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.