นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน"บวชทะเลท้องตมใหญ่" "ครั้งที่,11"

วันที่6ตุลาคม2561 เวลา10.00น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน"บวชทะเลท้องตมใหญ่" "ครั้งที่,11" ที่หมู่1ตำบลด่านสวี อ.สวี จังหวัดชุมพร เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลทีา9) พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5 นายประกาศิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอสวี และประชาชนชาวอำเภอสวี ร่วมงานในครั้งนี้

ชุมขนบ้านท้องตมใหญ่ อ.สวี เป็นชุมชนที่ศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน ฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลัก อีกทั้งยังใช้การท่องเที่ยวเข้ามาเสริมอีกทางหนื่งโครงการดังกล่าวคือ การสร้างบ้านให้ปลาในท้องทะเล ฃื่งเป็นปะการังเทียม แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้เป็นที่อยู่อาศัยของปลา และเป็นแหล่งอาหารโดยธรรมชาติ และห้ามชาวบ้านจับสัตว์นํ้าทุกชนิดในฤดูปลาวางไข่
ชาวบ้านท้องตมใหญ่มีอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก โดยใช้เรือหางยาวออกหาปลาในทะเล พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวมาช้านาน ในแต่ละวันทุกๆเช้าจะนำปลามาขาย มีรายได้ ตกเฉลี่ยวันละ700-800บาท ตามแนวทาง "หลักเศษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จืงมีโครงการ"บวชทะเลท้องตมใหญ่"ขื้นมาดังกล่าว...


ภาพ/ข่าว
ภุชงค์ ทองมี
ข่าวรอบรั้วภูธร
ช่อง13สยามไทย
รายงาน/////ชุมพร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.