จ.อุทัยธานี...!!@ เกษตรกรกว่า 100 คน เเห่ขอความช่วยเหลือ...!!


เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายมนัส ชำนาญเกษกรณ์ กำนันตำบลประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เป็นตัวแทนให้กับชาวตำบลประดู่ยืน
 พร้อมนายอนุพันธ์ สารสุวรรณ(กรรมการสมาคม)ชาวไร่อ้อย ไทยเศรษฐ์ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดอำเภอลานสัก ร.ท.ธีรชาติ โชติพรหม มว.รส.ที่ 2 อำเภอลานสัก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพร้อมชาวกษตรกรกว่า 100 คน เข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม โดย
นายมนัส ชำนาญเกษกรณ์ กำนันตำบลประดู่ยืน ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ปี 2560 ของตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ที่ยังไม่ได้ตัดอ้อยส่งโรงงานและยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากโรงงาน จากการสอบถามเบื้องต้นได้ความว่าเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2561 หลังจากที่โรงงานปิดหีบอ้อย โรงงานได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่เข้ามาเจรจากับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย สรุปความว่าต้องมีการสำรวจแปลงปลูก ที่ยังไม่ได้ตัดและโครงสร้างของลำต้นอ้อยว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดเพื่อนำไปประเมินราคาชดเชยหลังจากนั้นจะนำส่งรายงานให้บอร์ดบริหารโรงงานเพื่อทำการอนุมัติการชดเชย ปัจจุบันเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลา 3-4 เดือน เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจากโรงงานแต่อย่างใด ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากในเรื่องค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์จาก นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก เพื่อช่วยดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญญาดังกล่าวเบื้องต้นให้กับเกษตรกรของตำบลประดู่ยืน และตำบลต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อน จากการที่ได้สอบถามชาวเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อนก็อยากขอความอนุเคราะห์ให้ทางอำเภอลานสัก ช่วยประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ลงมาช่วยแก้ไขปัญหาของชาวไร่ ชาวเกษตรกรเนื่องจากไม่ได้รับเงินเยียวยาจากทางโรงงาน 3 - 4 เดือนแล้ว ชาวบ้านเกือบทั้งตำบลได้รับความเดือดร้อนกว่า100 คนที่มาในครั้งนี้ จึงขอเรียกร้องให้จ่ายเงินก่อนเปิดหีบปี 2561 ชดเชยกรณีที่ไม่ได้ตัดอ้อยปี 2560 จากโรงงานอ้อยมิตรเกษตรและสมาคมชาวไร่อ้อย จังหวัดอุทัยธานี(ไทยเศรษฐ์) ขอให้นายอำเภอลานสักเรียนไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในการประสานไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลโรงงานอ้อยมิตรเกษตรและต้องการให้โรงงานอ้อยมิตรเกษตรทำสัญญาตัดอ้อยให้กับเกษตรกรที่ไม่ได้ตัดอ้อยในปี 2560 สุดท้ายนี้ ขอให้โรงงานอ้อยมิตรเกษตรไม่คิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรที่ไม่ได้ตัดอ้อยในปี 2560 ...วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน..สำเนา ทองศรี ถ่ายถาพ  แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.