จ.อุทัยธานี...!!@ 1 วัด 1 โรงพยาบาล โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ" ...!!


จากการรายงานของผู้สื่อข่าว
เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  พระครูอุทิศ ศุภการ เจ้าอาวาสวัดอมฤตวารี เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พระอธิการ สิงห์ชัย ทิตะธรรมโม เจ้าอาวาสวัดสังกัสรัตนคีรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ 30 รูป นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมคณะแพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี ประชาชนชาวจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 200 คน ตามที่โรงพยาบาลอุทัยธานีร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดทำ "โครงการทำความดีด้วยหัวใจ 1 วัด 1 โรงพยาบาล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจคัดกรองสุขภาพบุคลากรภายในวัด ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่พระสงฆ์ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ทั้งด้านการฉันภัตตาอาหาร การออกกำลังกาย รวมถึงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมภายในวัด ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งผลให้พระสงฆ์ได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วย ให้มีระบบบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพที่มีคุณภาพมาตราฐานเข้าถึงบริการได้ง่าย ตลอดจนเป็นการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้กลุ่มจิตอาสาของชุมชนสนับสนุนให้วัดมีการพัฒนาสู่วัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพ คัดกรองสุขภาพช่องปากและฟันและได้รับการดูแล รักษา ส่งต่ออย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันโรคและการดูแลสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์
ส่วนภายในงานได้มีการถวายเทียนธูปไร้ควัน และยาสามัญประจำวัดให้แก่วัดที่เข้าร่วมกิจกรรม ถวายชุดถังขยะแยกประเภท จำนวน 3 ชุด ให้กับวัดสังกัดรัตนคีรี จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ คัดกรองสุขภาพช่องปากและฟันแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและการดูแลสิ่งแวดล้อม และช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัด พร้อมกับสาธิตการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปสู่การวางแผนด้านการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ต่อไป....


 
@ วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน...สำเนา ทองศรี ถ่ายภาพ แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.