ศรีสะเกษ เปิดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีวันนี้ (24 ก.ย.61) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2561 โดยมีนางทรงลักษ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยง OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ

ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศรีสะเกษ และพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนและเสน่ห์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกัน

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีศรีสะเกษ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดและต่างจังหวัด การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP Trader จังหวัดศรีสะเกษ Signature จังหวัดศรีสะเกษ ของที่ระลึกจังหวัดศรีสะเกษ ร้านประชารัฐสุขใจ SHOP อำเภออุทุมพิสัย และเยาวชน OTOP Rising star และในช่วงเย็นมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการแสดงของนักร้องชื่อดังทุกวัน   

 
                                                    ----------------------
ฉัตรชัย พรหมมาศ/ศรีสะเกษ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.