เปิดงาน “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน อำเภอเก้าเลี้ยว” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีนายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายประสิทธิ์ ช่อไม่ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้อง ประชาชนชาวเก้าเลี้ยว ได้เข้าร่วมเปิดงาน “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเสน่ห์ชุมชน อำเภอเก้าเลี้ยว” ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมจัดแสดง สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  ที่ บริเวณลานข้างวัดหัวดงเหนือ ติดแม่น้ำปิง โดยภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัติวิถี โดยการจำลองแบบวิถีชีวิต พื้นบ้านของชาวเก้าเลี้ยว และการสาธิตการประกอบอาชีพ การแสดงการละเล่น การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จังหวัดนครสวรรค์ โดยในงานจะได้สัมผัสกับสิ่งสวยงามที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มอันมีเสน่ห์ของชุมชน เรื่องเล่าขานตำนานชุมชนเก้าเลี้ยว ในงานจะได้ชิมอาหารรสเด็ด ที่มีสูตรลับเฉพาะถิ่น ของอำเภอเก้าเลี้ยว

     โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี เป็นโครงการที่เป็นรูปประธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่  โดยการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน  นำเสนอภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน  ทุกคนพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งแตกต่างจาก OTOP เดิม  ที่ต้องนำสินค้าออกไปขายนอกชุมชน เพื่อมุ่งเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชน

////กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน//////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.