ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 115 ปี ของดีชุมแสง

   สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานชุมชนท่องเที่ยว 115 ปี “ของดีชุมแสง”
   นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล ได้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ และโอกาสของประชาชน ให้เท่าเทียมกันและกำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ อำเภอชุมแสง จึงได้ดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นิวัตวิถี 2 หมู่บ้าน บ้านท่าเตียนสามัคคีหมู่ที่ 14 ตำบลท่าไม้ บ้านปากคลองหมู่ที่ห้าตำบลเกยไชย
   การจัดมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ระดับอำเภอ งาน”OTOP นวัตวิถี 115 ปี ของดีชุมแสง” ระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 เดือนกันยายนพ.ศ. 2561 ณ สนามที่ว่าการอำเภอชุมแสง เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านฉัน(ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นิวัตวิถี) โดยในกิจกรรมในครั้งนี้ทางอำเภอชุมแสง ได้จัดทำของที่ระลึกเป็นถุงผ้า เพื่อสนับสนุนการใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน และร้านค้าภายในงานงดการใช้ภาชนะโฟม ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหัวหน้าหน่วยงานราชการในอำเภอชุมแสงรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆในอำเภอชุมแสง ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม การจัดนิทรรศการจำลองวิถีชีวิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 115 ปี ของดีชุมแสง //// กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.