ข่าว...แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Nakhonsawan Best  พานิชย์จังหวัดนครสวรรค์ แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Nakhonsawan Best ให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP


ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นายประดิษฐ ภู่พัด สำนักงานพานิชย์จังหวัดนครสวรรค์ นายประพันธ์ อุดมทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ นายวีระ เจียรนัยพาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ บทจ. ธนาคารกสิกรไทย นายเชวง โล่เจริญสุขเกษม เจ้าของแบนด์ เชวง เรือโบราณ  และนายสาโรจน์ เพ็งชะอุ่ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเข้าแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ Nakhonsawan Best โดยมีตัวแทนจากร้านค้า ในเมืองปากน้ำโพ และผู้ประกอบกิจการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมรับฟัง ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับแบรนด์การันตี Nakhonsawan Bast โดยมีสื่อมวลชน หลายแขนง ในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ซึ่งสำนักงานพานิชย์จังหวัดนครสวรรค์ จะดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่นวัตกรรมและการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครสวรรค์ Nakhonsawan Best และจัดเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง แบรนด์การันตี Nakhonsawan Best ให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ได้ทราบและเข้าใจในแบรนด์สินค้า


////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.