ราชบุรี ข่าว - ราชบุรี ประชุมเตรียมกู้หัวรถจักรสมัยสงครามโลกปลายปีนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จัดประชุมส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  ปภ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางเตรียมกู้ระเบิดและหัวรถจักรสมัยสงครามโลกที่จมอยู่ในแม่น้ำแม่กลอง  ใต้สะพานจุฬาลงกรณ์  เพื่อสร้างรถไฟทางคู่
             
 วันที่่ 24 ก.ย.61)  ที่ห้องประชุมอาคารราชบุรีเกมส์ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีจะมีการก่อสร้างสะพานรถไฟทางคู่ ราชบุรี - หัวหิน ซึ่งจะต้องก่อสร้างสะพานรถไฟใหม่ข้ามลำน้ำแม่น้ำแม่กลอง คู่ขนานไปกับสะพานเดิมคือสะพานจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับผู้แทน EOD   กรมสรรพวุธทหารเรือ ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.  ผู้แทนบริษัทรับเหมาก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานจังหวัด เพื่อพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ และมีขั้นตอนการปฏิบัติการ กู้สิ่งที่กีดขวางบนบก และลำน้ำ ได้แก่ กระบวนการสำรวจ การเก็บกู้ การทำลาย การกำจัดอุปสรรค การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนและการนำสิ่งที่เก็บกู้ได้ เช่น วัตถุระเบิดที่ปลอดภัยแล้ว หัวรถจักรเดิมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไปใช้ประโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ ในเขตเทศบาลเมือง และอำเภอเมืองราชบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่สามารถต่อยอดในการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เยาวชน และประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
             
 อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องการดำเนินการลงสำรวจดูระเบิดและหัวรถจักรจะเสร็จสิ้นช่วงก่อนปีใหม่ โดยจะให้หน่วยทำลายระเบิดใต้น้ำ หรือ EOD ของกองทัพเรือเข้าดำเนินการสำรวจข้อมูลทันทีที่กระแสน้ำนิ่ง   ทางเจ้าหน้าที่ EOD จะเป็นผู้ประเมินกระแสน้ำในแม่น้ำแม่กลองว่าเป็นอย่างไร หากกระแสน้ำไม่แรงมากนักเกิน 30 เปอร์เซ็นต์ สามารถลองใช้เครื่องมือสำรวจได้  โดยในที่ประชุมได้มีการคาดการณ์กันไว้ว่าส่วนใหญ่ระเบิดจะจมอยู่ในทราย หรือโคลนใต้ท้องน้ำมากกว่าปักหัวลงดิน  ขณะที่หากเกิดกระแสน้ำแรง อาจทำให้แรงสะเทือนมีผลต่อชนวนระเบิด จึงจะต้องลงสำรวจให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงค่อยกำหนดแผนการเก็บกู้ คาดว่าจะใช้เวลาระหว่างเก็บกู้ประมาณ 1-2 สัปดาห์  และได้มีการคาดการณ์เบื้องต้นของการปฏิบัติการไว้หลังจากเสร็จงานประเพณีลอยกระทงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงนี้ ก็จะเริ่มดำเนินการตามที่ประชุมได้ร่วมหารือกันไว้
             ////////////////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.