สำนักโรงเจเข้ายึดศาลาธรรมสังเวชของวัดโรงบ่มเป็นที่พัก


    เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ทั้งสามฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วย ร.ท.สำราญ ทับทรวง ทหารหัวหน้าชุด ชป.ม.พัน 13 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาเฉลียง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ลงพื้นที่ ตรวจสอบสำนักโรงเจที่อยู่ในพื้นที่วัดโรงบ่ม หมู่ 3 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ทำกิจกรรมแจกรถยนต์ โทรศัพท์ ทองและเงินกับบันดาผู้ที่เข้ามานั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องในโรงเจ ที่เป็นกระแสดังในโซเซียวขณะนี้

    ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่ผ่านมาสำนักโรงเจได้จัดงานบวชนาคและขอใช้ที่วัดโรงบ่มเพื่อจัดงาน จำนวน 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 2- 8 พฤษภาคม 2561 ด้วยวาจา ขณะนี้ยังคงใช้สถานที่วัดจัดงานอื่นๆอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งทำให้วัดใด้รับความเดือดร้อนรำคาญ เนื่องจากอยู่ในช่วงพระจำพรรษามีการใช้เครื่องขยายเสียงตั้งแต่บ่าย 3 โมงถึง 4 ทุ่ม และบางครั้งถึงเที่ยงคืนเป็นการรบกวนการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด และยังได้ยึดใช้ศาลาธรรมสังเวช ศาลาอเนกประสงค์ เป็นที่พัก พร้อมทั้งห้องน้ำทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจสงฆ์

    ภาพ ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.