โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดงานเกษียนอายุราชการ “วันวาน...ที่พากเพียร สู่...วันเกษียณ ที่ภาคภูมิ” แก่ข้าราชการครู และการแสดงมุฑิตาจิต

   

     เวลา 08.30 นาฬิกา นางพัชรา วันวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายสายันต์ ดิษฐ์น้อย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาววรรษิดา องอาจ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางสาวเกษนีย์ สี่มหาศาล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ได้ไหว้ หลวงพ่อสวนกุหลาบ และ ศาลโกนาศรี ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว ของครูและนักเรียนที่นี้ และได้เดินผ่านซุ้มธงประจำโรงเรียน ขึ้นมา ณ หอประชุมเจ้าพระยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์  นายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จัดงานวันเกษียณอายุราชการปี 2561 วันวาน...ที่พากเพียร สู่...วันเกษียณ ที่ภาคภูมิ  ให้กับคุณครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการในปี 2561 มีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม 980 คน สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะครูเกษียณอายุทั้งในปีนี้และปีที่ผ่านๆมา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดฉายวิดีทัศน์เรื่องราวความประทับใจของผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานที่มีต่อคณะครูเกษียณอายุราชการ มีการแสดงของบุคลากร  ในตอนท้ายประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่คณะครูเกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต  พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะครูที่เกษียณอายุราชการ////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644////
 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.