ประเพณีการแข่งขันเรือยาวขื้นโขนชิงธงณ.คลองหัววัง -พนังตักเริ่มแล้ววันนี้


เวลา11.00น.วันที่13กันยายน2561นายสุพล จุลใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวขื้นโขนชิงธงประจำปี2561ณ.บริเวณคลองหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและพ่อค้าประชาชนเป็นอย่างดีวัตถุประสงค์การจัดงานก็เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแข่งเรือยาวให้คู่เมืองชุมพรตลอดไปการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้จะมีขื้นระหว่างวันที่13-16กันยายน2561กิจกรรมเริ่มจากการประกวดแห่เรือบกชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและประกวดระบายสีประเภคนักเรียนนักศืกษาชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลสำหรับในส่วนของการแข่งขันเรือยาวนั้นแบ่งเป็นเป็นประเภค32ฝีพาย16ฝีพายและ8ฝีพาย(ประเภคทั่วไปและผู้นำท้องถิ่น)ชิงเงินรางวัลรวม585,000บาทพร้อมถ้วยรางวัล...
ภาพ/ข่าว
ภุชงค์ ทองมี
่รอบรั้วภูธร
ช่อง13สยามไทย
รายงานจากชุมพร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.