การแข่งขันแรลลี่จักรยาน “ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น” บนเส้นทางชมแหล่งท่องเที่ยว


  เมื่อ 23 ก.ย.2561 ที่บริเวณสวนสาธารณะหนองพระแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันแรลลี่จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “ปั่นลับแล ไม่แก่ต้องปั่น” ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาสัมผัสเมืองลับแล ซึ่งนอกจากจะมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมาย ยังเป็นแหล่งผลิตนสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองล้านนา เช่น ผ้าซิ่นตีนจก ไม้กวาด เป็นแหล่งปลูกลางสาดและทุเรียนหลง-หลินลับแล ผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอีกด้วย
การแข่งขันออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การแข่งขันจักรยานแรลลี่ (Sport Daily Bike) และการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา (mountain bike) มีนักกีฬาจักรยานและผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน โดยใช้เส้นทางการแข่งขันที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ลับแลระยะทาง 41.5 กิโลเมตร
ซึ่งกิจกรรมนี้ จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ลับแล ให้มีความคึกคัก และมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะประทับใจกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ลับแล ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ชุมชน โบราณสถาน แหล่งศิลปวัฒนธรรมประเพณี แหล่งผลิตสินค้า อาหาร ผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ อีกด้วย


***** นำรัก  สมบัติ  ภาพ/ข่าว

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.