☆ข่าวแพร่☆ พันธมิตรเครือข่าย๑๒ตำบลบุกศาลากลางจังหวัดแพร่ค้านยันไม่เอาโรงไฟฟ้าชีวมวล


  วันที่๑๔กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น.ที่หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ มีกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่และตัวแทนพันธมิตรเครือข่าย๑๒ตำบลในเขตอำเภอเมืองแพร่ จำนวนกว่า๒๐๐คนได้แก่ตำบลร่องฟอง ตำบลเหมืองหม้อ ตำบลบ้านถิ่น ตำบลกาญจนา ตำบลแม่หล่าย ตำบลทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งกวาว ตำบลป่าแดง ตำบลน้ำชำ ตำบลห้วยม้า ตำบลสวนเขื่อน ตำบลแม่ยม อำเภอมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้มายื่นหนังสือและทวงถามความคืบหน้าของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ที่ได้ยื่นหนังสือการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไกล้กับชุมชนโดยในวันนี้จะขอพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เท่านั้นเพื่อยื่นหนังสือให้กับมือผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่โดยตรงพร้อมยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบพร้อมหนังสือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ไกล้กับชุมชนพร้อมยืนยันจะค้านให้ถึงที่สุดอีกด้วย
                                    ☆☆ ด้านตัวแทนแกนนำกลุ่มคนรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่กล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าวที่ทางรัฐมอบให้กับบริษัทเอกชนให้ดำเนินการเพื่อจะก่อสร้างและได้นำเอากลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ไปรับข้อมูลมาจากบริษัทเอกชนและได้คัดเลือกเอาเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ไกล้ชิดกับผู้นำไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ไม่ได้นำเอาข้อมูลมาประชุมชี้แจงให้กับชาวบ้านส่วนใหญ่ให้รับทราบ และได้นำพากลุ่มบริษัทของเอกชนมาคว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านไปแล้วถึงมีการออกมาประชาคมแจ้งให้กับชาวบ้านให้รับทราบแต่ยังไงก็แล้วแต่ทางกลุ่มคนรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ก็จะคัดค้านจนถึงที่สุด
         ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่หลังจากรับหนังสือข้อร้องเรียนของชาวบ้านและรับทราบปัญหาเรื่องดังกล่าวแล้วก็จะได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกให้ดีขึ้นและรับปากกับกลุ่มชาวบ้านว่าให้สบายใจได้และจะรีบเร่งแก้ไขเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรช่องทีวี๑๓สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่

1 ความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.