เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรม รู้เท่าทันสื่อในโลกปัจจุบัน

พรรณณีย์ /พะเยา

 เด็กและเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม จำนวนกว่า 60 คน ต่างพากันมาเข้าร่วมรับฟังและร่วมกิจกรรม เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันสื่อ ปัจจุบันสื่อทางด้านอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือมีบทบาทสำคัญในการติต่อสื่อสาร และเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ มากมาย และนำเด็กเยาวชนเข้าสู่เนื้อหาข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเป็นอัตราย เช่น เว็บไซต์ลามกอนาจาร ข้อมูลส่งเสริมความรุ่นแรง ลัทธิกีดกัน  การดูหมิ่น ภาพหรือคลิบวิดีโอที่ไม่น่าดูก้าวร้าว  และความรุนแรงข้อมูลที่ถูกปกปิดแต่ก็ยังหาดูได้จากอินเตอร์เน็ต  และมีการเลียบแบบความคิดหรือพฤติกรรมของคนบนอินเตอร์เน็ต ทั้งที่ดีและไม่ดี รวมถึงมิจฉาชีพจำนวนหนึ่งก็แฝงตัวอยู่บนโลกออนไลน์ เพื่อหาเหยื่อนที่อ่อนเยาว์อ่อนประสบการณ์กว่า แอบเก็บข้อมูลของเหยื่อและเพื่อรอโอกาสล่อลวง ล่วงละเมิดทางเพศ และปล้น ก่อให้เกิดปัญหาตามมาถึงชีวิตและทรัพย์สิน อีกทางก็ได้ส่งเสริมให้ใช้สื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ให้มากทั้งในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน    โดยนางรัตนภรณ์  มูลเมือง  หัวหน้าสำนักปลัด ได้เลงเห็นความสำคัญของ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคสมัยปัจจุบันเป็นอย่างมาก จึงได้จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมการใช้งานอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ การเข้าถึงสารสนเทศด้านบวกโดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นประโชยน์ต่อสุขภาพ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์  การตั้งครรภ์ไม่พร้อม  และใช้สื่อในทางสร้างสรรค์และก่อเกิดประโยชน์มากที่สุด


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.