"ทีมฟุตบอลสิงห์โตเมืองกำแพง เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร"


              เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ทีมฟุตบอลสิงห์โตเมืองกำแพง นำโดย พันเอกประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พันเอกพงศธร นิพภยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการและผังเมือง นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร นายวิโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร และสมาชิกทีมสิงห์โตเมืองกำแพง นำก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม ขนม มาแจกเด็กๆพร้อมมอบพัดลมและสิ่งของต่างๆ ให้กับนักเรียนพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้ มีเด็กพิเศษจำนวน 50 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา จึงต้องให้การดูแลเป็นพิเศษกว่าเด็กปกติทั่วๆไป โดยนายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ยังได้สนับสนุนมอบลู่วิ่งไฟฟ้า เพื่อใช้ในการพัฒนาการเด็กพิเศษ อีกด้วย
            สำหรับทีมฟุตบอลสิงห์โตเมืองกำแพง นั้น มีสมาชิกจากภาครัฐและภาคเอกชน รวม 77 คน ร่วมแรง ร่วมใจ กันทำประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม โดยจัดกิจกรรมเตะฟุตบอลกระชับมิตร ทั้งในและต่างจังหวัด ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ควบคู่กับการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย
สุเทพ อินทะจันทร์ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.