พิจิตร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทางรายการ อสมท. เพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561ที่สถานีวิทยุ MCOTRADIONETWORKPHICHITFM 107.75 MHz จังหวัดพิจิตร
 นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ผ่านทางรายการ อสมท. เพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุ พร้อมด้วย นายพสิษฐ์ พรหมภักดี พาณิชย์จังหวัดพิจิตร และนายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ร่วมออกรายการในครั้งนี้
 * นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ ได้กล่าวกับทางรายการว่า สำนักงานฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขประเด็นปัญหาหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ปัญหาหนี้สิน 2.ปัญหาที่ดินทำกิน 3.ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 4.ปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม และ5.ปัญหาราคาสินค้าเกษตร


** ด้านนายพสิษฐ์ พรหมภักดี ได้พูดถึงการปลูกข้าวไว้บริโภคในข้าวนาปัง เพื่อแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
*** ด้านนายบรรลือศักร ปิ่นจันทร์ ได้พูดถึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศประจำวัน และการเกิดพายุฝนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อเกษตรกรจะได้เตรียมตัวป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับผลผลิตของตนเอง**** ทั้งนี้ หากเกษตรกรประสบปัญหาทั้ง 5 ด้าน สามารถติดต่อร้องทุกข์ได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ศาลากลางชั้น 3 หรือ โทรศัพท์ 056-611799 เพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรต่อไป

***** ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.