นครสวรรค์ - สภาเกษตรกรแห่งชาติ จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ที่จังหวัดนครสวรรค์
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมบูรณาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” โดยมี ดร.อภิชัย  สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


และนายบรรลือ  สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด ,ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ กล่าวรายงาน และนายณัฐชัย  พวงสมบัติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ พร้อมว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ ,นายแสน เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ,นายพรชัย  พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร ,นายประมลพันธ์  เจ้าเจ็ด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี  และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้*การจัดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” เป็นกิจกรรมภายใต้นโยบาย วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง เป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไปใช้ด้านการเกษตร เพื่อเปลี่ยนเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ โดยดำเนินการผ่านโครงการ  Big rock ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร จะเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิต  สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานดังกล่าว โดยได้จัดเป็นห้องๆไว้ให้เกษตรกรได้เลือกเข้าไปร่วมตามความสนใจของแต่ละคน เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นของเกษตรกรต่อไป**ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.