มอบรางวัล แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายและหนังสั้น เรื่องเล่ากว๊านพะเยา

พรรณณีย์/พะเยา

จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบรางวัล  แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายและหนังสั้น เรื่องเล่ากว๊านพะเยา สร้างมุมมองใหม่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกว๊านพะเยาและชุมชนโดยรอบ

                ที่ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  นายณรงค์ศักดิ์   โอสถธนากร   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นหัวข้อ เรื่องเล่ากว๊านพะเยา  ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการพัฒนาความพะเยาอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดทำเรื่องเล่ากว๊านพะเยา และสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกว๊านพะเยาด้วยเทคโนโลยี Application และ Augmented Reality ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว และการเดินทางมาท่องเที่ยวกว๊านพะเยาและชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรมตำนานและประวัติศาสตร์ พร้อมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้กิจกรรมประกวดดังกล่าว มุ่งเน้นให้ผู้ส่งผลงานถ่ายภาพและหนังสั้น เข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวคิดการเล่าเรื่องชิงเงินรางวัลรวมกว่า 56,000 บาท และมีผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็นผลงานภาพถ่ายกว่า 150 ภาพ และหนังสั้นกว่า 20 เรื่อง โดยผลงานการประกวดภาพถ่ายเรื่องเล่ากว๊านพะเยา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชลธิศ  ดีสาระ   ส่วนการประกวดหนังสั้นเรื่องเล่ากว๊านพะเยา รางวัลชนะเลิศ ชื่อเรื่องพะเยา โดยนายพิชิตชัย อินทร์เต็ง นายธีรศักดิ์ จันต่า และนางสาววรัญญา ปินวงค์ ทั้งนี้ภาพถ่ายและหนังสั้น ที่ชนะการประกวด ดังกล่าว จะถูกนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกว๊านพะเยาและชุมชนโดยรอบ ผ่านสื่อออนไลน์และแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวกว๊านพะเยา  เพื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสวยงามของกว๊านพะเยาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.