นครนายก มอบถุงยังชีพประทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


พิธีมอบถุงยังชีพประทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
ที่หน้าลานองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกระทงกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพประทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมอบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ และมอบที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หมุ่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยแยกเป็นถุงยังชีพประทานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูปและมอบถุงยังชีพประทานให้แก่ราษฎรจำนวน 1008 ชุด
เนื่องจากสาเหตุเกิดอุทกภัยในตำบลบางอ้อและตำบลชุมพล ยังคงประสบอุทกภัย ระดับน้ำยังคงท่วมขัง มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีพื้นที่การเกษตรจำนวน 1800 ไร่ ซึ่งทางองค์การบริหารทั้ง 2 แห่งได้ประสานกับหน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับประชาชน การอพยพขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัย จัดหาเรือท้องแบนให้ประชนชนในการเดินทางสัญจรและจะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.