เมืองพัทยาและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้ผู้ค้างดใช้ถุงพลาสติกและโฟม หวังลดปัญหาขยะในระยะยาว

ภาพข่าวสมชาย โคตล่ามแขก


    วันนี้ (14 ก.ย.61) ที่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ ตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก พร้อมด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง
    พลเอก สุรศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษและสถาบันพลาสติกพบว่าปัจจุบันมีปริมาณใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในประเทศไทยจำนวน 45,000 ล้านใบต่อปี โดยตลอดสดเทศบาลและเอกชนมีการใช้ถุงพลาสติกจำนวน 18,000 ล้านใบ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ ดังนั้นตลาดสดจึงเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ต้องดำเนินการรณรงค์ สร้างความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในการลดการใช้ถุงพลาสติก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมในตลาดสดทั่งประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดร้อยละ 20 หรือ 3,600 ล้านใบ และลดการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในตลาดสดลดลงร้อยละ 10 ภายในปี2562 ซึ่งเริ่มพร้อมกันใน 7,000 ตลาดสดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่21 กรกฎาคม 2561 โดยในทุกจังหวัดได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดอย่างต่อเนื่องเข้มข้น
    สำหรับกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือกิจกรรมมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ, การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่สวนสัตว์ ,  การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล และกิจกรรมข้างต้นดังกล่าว นอกจากนี้ภายในงานยังมีการออกบูธลดการใช้ถุง
นอกจากยังมีผู้ประกอบการร้านค้่า รร. ชุมชน ต่างมาร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการลดใช้ถุงพลาสติก โฟมพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาตินำมาทดแทนไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.