ราชบุรี ข่าว - ครูอ้อ จิตอาสาสอนศิลปะพร้อมกับเสียงเพลงตามโรงเรียน


           
 ครูอ้อ   หรือนายวินิจ  จิตตนา  หนุ่มชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช วัย 40 ปี  กำลังบรรเลงเพลงพร้อมกับเสียงกีตาร์ให้กับน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และปีที่ 6  ของโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี ได้รับฟังเพื่อผ่อนคลาย ก่อนจะเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้เรื่องการวาดภาพ  เพื่อแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านงานศิลปะให้กับน้องๆ  เพื่อเชื่อว่าทั้งเสียงเพลงและงานศิลปะนั้นเดินทางควบคู่ไปกันได้  เป็นการจุดประกายในด้านงานศิลปะ  และไปเติมเต็มให้กับเด็กๆหลายคนที่ชื่นชอบแต่ไม่มีโอกาส  รวมทั้งไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ  และเด็กเหล่านี้สามารถไปต่อยอดในสิ่งที่ได้เรียนรู้รวมทั้งเป็นการขยายเมล็ดพันธุ์ด้านงานศิลปด้วย
   
 โดยครูอ้อ  บอกว่า  ปกติก็ชอบเดินทางไปสอนวาดรูปตามสถานที่ต่างๆอยู่แล้วซึ่งทำมานานหลายปีแล้ว  แต่ในช่วงนั้นยังไม่ได้มีการทำอย่างจริงจัง โดยใช้ดนตรีเป็นสะพานบุญในการให้ผู้คนมาช่วยหาทุนไปสอนเด็กโดยซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับศิลปไว้ท้ายรถและนำไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ  และจะไปสอนแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าจึงต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวก  ทั้งสีเทียน  ดินสอและกระดาษ  ไว้ให้   ที่ทำอย่างนี้เพราะอยากให้เด็กๆได้เห็นในสิ่งที่คุณครูไม่ได้ทำให้เห็นในเรื่องของการวาดภาพ  มีการสาธิตวาดสดให้ดู  มีการร้องเพลงให้ฟังมีการให้ดูภาพตัวอย่างที่ระดับมืออาชีพเขียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเขา    เพราะคิดว่าทุกคนเป็นครูได้   จึงอยากให้ทุกๆคนได้ออกมาทำในที่ทุกคนมีความสามารถอยู่   อยากให้โรงเรียนที่ไม่มีครูสอนศิลปในโรงเรียนโดยตรง  ได้ทักษะตรงนี้ไปเพื่อนำไปใช้ต่อยอดกับเด็กๆได้   และได้กับตัวเด็กโดยตรงด้วย  ซึ่งทำเรื่องนี้มานานมากแล้วไม่ได้ทำบ่อยครั้งเหมือนทุกวันนี้  จากที่เคยใช้ช่วงเวลาที่ว่างไปสอน แต่เดี๋ยวนี้ไปสอนทุกวันหรือบางครั้งก็มีเด็กๆมาขอให้ช่วยสอน   ซึ่งกิจกรรมหลักที่เรามาสอนในโรงเรียนคือการวาดภาพระบายสี  ให้ดูภาพวาดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ใช้เรื่องของดนตรีมาเสริมให้เด็กๆผ่อนคลาย ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถเรียกสมาธิคืนมาได้   ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหน  แต่ถ้ามีโอกาสที่ให้ก็ต้องรีบให้เสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ให้  ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดตรงไหน  แต่เราได้หวานเมล็ดพันธุ์ในแบบที่เราได้ให้ไปแล้ว ซึ่งเป็นการส่งไม้ต่อไปแล้ว  ซึ่งในอนาคตเราอาจจะเพิ่มกิจกรรมอย่างอื่นอีก แต่ด้วยข้อกำจัดของเวลา  ซึ่งเราอาจจะเพิ่มเรื่องของเพลงโดยให้มีส่วนร่วมมากขึ้น  อาจจะมีกิจกรรมทำบ้านดิน  ซึ่งเป็นกิจกรรมของบ้านพู่กันบรรเลง  ซึ่งเป็นบ้านของตนเอง  หรือการเกษตรซึ่งมันไปกับศิลปได้  ซึ่งอาจจะนำเด็กไปเขียนภาพในสถานที่จริงๆหรืออะไรก้แล้วแต่   ส่วนเรื่องงบประมาณในการมาดำเนินการนั้น ส่วนตัวก้จะเขียนภาพขายอยู่แล้ว  โดยมีร้านขายภาพที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก  และไปทำกิจกรรมการกุศลโดยผ่านดนตรีพู่กันบรรเลงเพลงโฟล์ค ก็จะนำภาพเขียนไปขาย  แล้วก็จะนำเงินมาซื้อเครื่องเขียนไวให้เด็กๆ   ซึ่งยอมรับว่ามีความสุขมากที่ได้เห็นสายตาเด็กๆที่มองมาด้วยสุข  ทำให้เราเสพติดในสิ่งนี้ไปด้วยจึงหยุดไม่ได้
   

 ด้านนายนันทโชค   เกียรติภูมิพัฒน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง  ก็บอกว่า ต้องขอบคุณครูจิตอาสาที่มาช่วยสอนศิลปะ  โดยโรงเรียนประถามศึกษาทั่วไปเราจะขาดครูในวิชาเอกด้านศิลปะ  ซึ่งโรงเรียนบ้านสวนผึ้งก็เช่นกันไม่มีครูสอนศิลปะ  จึงถือเป็นโอกาสของนักเรียนที่จะได้เปิดประสบการณ์  รวมทั้งคุณครูก็ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการถ่ายทอดศิลปะให้กับเด็กๆ  ซึ่งนักเรียนที่มีศักภาพหรือความถนัดในด้านศิลปะก็สามารถต่อยอดและไปเติมเต็มในส่วนที่เขายังไม่ทราบ   ซึ่งสิ่งที่แตกต่างจากการสอนของครูในโรงเรียนคือเทคนิคและวิธีการ  เพราะครูที่สอนศิลปะในโรงเรียนนั้นไม่ได้จบด้านศิลปะโดยตรง  ส่วนเด็กชาย สามโชค  ชูศิลป์ และเด็กหญิงลีลาวดี   พันมา  นักเรียน ชั้นป.6   ซึ่งเป็นเด็กที่มาเรียนศิลปะในวันนี้ก็บอกว่า มีความสุขที่ได้มาเรียนเพราะชื่นชอบและมีพื้นฐานในเรื่องของศิลปอยุ่แล้ว

**********************************************************************

สุจินต์ นฤภัน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.