ราชบุรี//อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจัดระเบียบขายของทางเท้ารุกล้ำถนน


นายประยงค์ จันทเต็งนอภ บ้านโป่ง ประชุม คณะทำงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย/สาธารณสุขอำเภอ/ปศุสัตว์อำเภอ/สรรพากร/ทม บ้านโป่ง/ เทศกิจ/สว จร สภ บ้านโป่ง /ร้อย รส ชป/ปลัดป้องกันประชุมจัดระเบียบขายของบริเวณถนนทางเท้าตรงข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง รุกล้ำถนนช่วงจัดกลับรถ ตามคำร้องเรียนของชาวบ้าน สร้างความเดือดร้อนกีดขวางการจราจร ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยมีมติให้ สภ บ้านโป่ง ทม บ้านโป่ง ในฐานะหน่วยรับผิดชอบ ไปจัดระเบียบชี้แจงให้แม่ค้า รับทราบ จัดพื้นที่ขายให้ใหม่และบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ให้เวลาแก้ไข 1 สัปดาห์ วันที่ 1 ตค 61 ให้ย้ายออกเด็ดขาด ทุกฝ่ายรับผิดชอบร่วมกันเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ห้องประชุมอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

...สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.