รณรงค์พยาธิใบไม้ในตับไม่กินปลาดิบ

อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่
นายชาญนรินทร์  นวนพคุณ  ข่าว

24-9-61-รณรงค์พยาธิใบไม้ในตับไม่กินปลาดิบ
24 กันยายน 2561  เวลา  07.30 น
นายอนวัช  สัตตบุศย์  นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนายวรวันฒ์  เดชวงค์ยา  สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการรณรงค์พยาธิใบไม้ในตับ ลดละเลิกบริโภคปลาดิบ โครงการ”ตำบลศรีดงเย็นปลอดพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ได้นำเยาวชน นักเรียนในพื้นที่ตำบลศรีดงเย็น กลุ่ม อสม ทหารกองกำลังผาเมือง ประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจภูธรไชยปราการ ฝ่ายปกครอง ได้ออกเดินรณรงค์กันเพื่อประกาศให้ประชาชนได้เลิกกินดิบดิบสุกสุก และเลิกกินปลาดิบ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ในตับ ของคนในพื้นที่ตำบล ศรีดงเย็น และในพื้นที่อำเภอไชยปราการ และยังมีการให้กลุ่มผู้คนที่ร่วมเดินรณรงค์มาชมนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องโรคที่มากับปลาดิบๆเนื้อสัตว์ดิบๆพร้อมโทษที่คนได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีการร่วมลงนามทั้งนายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตัวแทนคณะครูนักเรียน ในการที่จะร่วมมือช่วยกันลด ละเลิกอาหารดิบๆสุกๆ ในพื้นที่อำเภอไชยปราการทั้งหมด 4 ตำบล ซึ่งจะต้องทำการรณรงค์ต่อไป ให้ครบทุกตำบล และในงานยังมีการร่วมทำการแข่งขันกินปลาอย่างฉลาด “ไม่กินปลาดิบ” ต้องทำให้สุก100% มีการทำเมี่ยงปลาเผา เมี่ยงปลานิลทอดกรอบ และการทำลาบปลาสุก การทำน้ำพริกปลาเผา และปลาทอดกรอบ แก้งส้มปลา ซึ่งเป็นอาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดแต่นำมาปรุงจนสุกเพื่อฆ่าพยาธิในตัวปลาให้ตาย100%   จากสถิติของการป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2557  ป่วยเป็นพยาธิใบไม้ในตับ830 คน อัตราส่วน 1.33 ต่อแสนคน แต่ยังไม่มีรายงานเสียชีวิตแต่โรคที่จะตามมาก็คือมะเร็งในตับซึ่งงก็อันตรายมากเป็นแล้วยังไม่สามารถรักษาได้จึงขอทางสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ร่วมกันรณรงค์ไม่กินปลาดิบดิบสุกสุก ให้กับทุกกลุ่มเพื่อความปลอดภัยและห่างไกลโรคมะเร็งตับคิวภาพ-ทหารร่วมเดินรณรงค์-เด็กเยาวชนเดิน-ชนเผ่าเดิน-กล่าวเปิดงาน-ร่วมลงนามไม่กินดิบ-ชมนิทรรศการ-แข่งขันเมนูปลาทำสุก

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.