สำรวจ ความอุดมสมบูรณ์ของโยง และเพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ ให้เป็นป่าของชุมชน เขาโยงว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มรักษ์เขาโยง ได้ร่วมขึ้นสำรวจ ความอุดมสมบูรณ์ของโยง และเพื่อการฟื้นฟูอนุรักษ์ ให้เป็นป่าของชุมชน
    เขาโยง เป็นอีกหนึ่งเทือกเขาที่สำคัญของคน ตำบลสะทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เขาโยงในอดีตเป็นที่ทำมาหากินของชาวบ้าน ตำบลสระทะเล ที่อุดมไปด้วยพืชพรรณ และสมุนไพรจำนวนหลาย 100 ชนิด จนชาวบ้านได้ตั้งชื่อตามความอุดมสมบูรณ์ของสมุนไพรว่า”วุ้งบ่อยา” เพราะเป็นแหล่งสมุนไพรที่นำมาเป็นยารักษาโรคให้กับชาวตำบลสระทะเล เมื่ออดีต ต่อมา ประชากรเพิ่มขึ้นการหาอยู่หากิน ก็เปลี่ยนเป็นการหาเพื่อการค้าและไม่รักษาต้นพันธ์ุ ทำให้เขาโยงกับเสื่อมโทรม และเกิดไฟไหม้ป่าตลอดทุกปี
   ปัจจุบัน ชาวบ้านและผู้นำชุมชนจึงรวมตัวกันอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาโยง ภายในชื่อ กลุ่มรักษ์เขาโยง และให้นิยาม ความหมายของป่าไว้ว่า ป่าคือชีวิต ป่าคือแหล่งอาหาร ป่าคือปอดของโลก ป่าคือลมหายใจ ป่าคือของชุมชน ป่าคือของแผ่นดิน ป่าคือแหล่งต้นน้ำ และ ป่าเป็นของทุกคน
  ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี กล่าวว่า วันนี้ได้ร่วมขึ้นสำรวจเขาโยง พร้อมกับกลุ่มรักษ์เขาโยง เพื่อจะฟื้นฟูและอนุรักษ์เพื่อให้เป็นป่าของชุมชน โดยทำกิจกรรมการปลูกป่า และการสำรวจความหลากหลายพืชพรรณ และสมุนไพร ให้กับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อน

////อัมพณ จับศรทิพย์ ผู้สื่อข่าว รายงาน 0619525644 /////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.