ร้อยเอ็ด "งานประเพณีบุญข้าวสาก"


          จังหวัดร้อยเอ็ด รวมใจสืบสานงานประเพณีบุญข้าวสาก "กตัญญูตา มารับ กลับส่ง" ประจำปี 2561
           เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2561  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมการการท่องเที่ยว ประเพณีบุญข้าวสากจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ที่เวทีเกาะกลางน้ำหน้าบริเวณวัดวิมลนิวาส ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
              นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัทดร้อยเอ็ดกล่าวว่า โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเทียว
ในกิจกรรมส่งเสริมประเพณีบุญข้าวสาก"จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้แนวทางในการอนุรักษ์สืบสาน สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่อย่างมั่นคง รวมทั้งสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการสร้างความ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
            การจัดกิจกรรมประกอบด้วย การจัดขบวนแห่ด้วยการแต่งกายตามประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวสากของชาวภูไท ประเพณีบุญข้าวสากของชาวอีสาน การสาธิต และการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับประเพณีบุญข้าวสาก   และการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี  ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  กิจกรรมปฏิบัติธรรม การจัดงานประเพณีบุญข้าวสากจังหวัดร้อยเอ็ด ตามประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ประเพณีท้องถิ่น....
สุเทพ. ลอยแก้ว/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.