ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีอำลาชีวิตราชการอย่างสมเกียรติ**เมื่อวันที่ 24 ก.ย.61 ที่หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธี อำลาชีวิตราชการของกำลังพลผู้ครบเกษียณอายุราชการ รวมทั้งผู้ที่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยได้จัดพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นเกียรติและเป็นการแสดงมุทิตาจิตกับ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่รับราชการจนครบเกษียณอายุและผู้ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ซึ่งในปีนี้มีผู้ครบเกษียณอายุราชการและผู้ขอลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ จำนวน 107 นาย โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธี


**พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ในวาระที่ท่านทั้งหลายกำลังจะจากฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เนื่องจากครบเกษียนอายุและขอลาออกตามโครงการเกษียนอายุราชการก่อนกำหนดซึ่งเป็นไปตามวะระของการรับราชการ และมีความมั่นใจว่าท่านทั้งหลายที่กำลังจะครบเกษียนอายุประจำปีพุทธศักราช 2561 ต่างก็ได้รับราชการต่างๆ ของกองทัพเรือ นับจากวันเมื่อเริ่มเข้ารับราชการจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี ช่วงเวลาอันยาวนานตลอดชีวิตรับราชการดังกล่าว เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความผูกพัน ความยึดมั่น และความเสียสละที่ท่านทั้งหลายมีต่อกองทัพเรืออันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน จึงสมควรแก่การได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาสที่ท่านจะต้องอำลาชีวิตราชการจากกองทัพเรือไป จึงขออนุญาตกระทำพิธีย่ำพระสุริย์ศรีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณที่ท่านได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานในด้านต่างๆนานนับประการ
 


ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 092-695-2344

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.