☆คณะทำงานรมช.เกษตรเปิดงานโครงการจอบสามัคคีพื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม☆

☆ข่าวแพร่☆
   
วันที่๑๕กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา๑๑.๐๐น ณ.ห้องอาคารการประชุมโรงเรียน บ้านป่าเลา หมู่ที่๓ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ประ ธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร)ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโครงการ"จอบสามัคคีพื้นวิถีกสิกรรมในลุ่มน้ำยมพัฒนาเกษตรกรพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา โคกนาหนองตมโมเดลสะเอียบ ณ.แปลงของนายบุญช่วย สาทุ่ง เกษตรกรต้นแบบ"บ้านป่าเลา หมู่ที่๓ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
พร้อมด้วยนายวีระ พวงภู่ นายอำเภอสอง พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการทุกภาคส่วนให้การรับ พร้อมกล่าวต้อนรับของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และกล่าวรายงานโดย นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประธานกล่าวเปิดงานโครงการจอบสามัคคีพื้นวิถีกสิกรรมลุ่มน้ำยม พัฒนาเกษตรกร และพัฒนากสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาจากนั้นได้ขึ้นรถอีแต๋นเยี่ยมชมฐานแปลงต้นแบบทั้ง๗ฐาน ทั้งการลงจอบสามัคคี ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก และร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก พักรับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ
ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรช่องทีวี๑๓สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.