รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

   

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงาน โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางสาวสมศรีคล้ายสุข ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายที่ดินแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อทรงใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาจำนวน 2 แปลงรวมพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น 59 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา ซึ่งทางมูลนิธิชัยพัฒนา ได้วางวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ เพื่อเป็นแปลงสาธิตผลิต ชำและขยายกิ่งพันธุ์มะเดื่อฝรั่งอะโวคาโดว่าและข้าวโพดหวาน การแปรรูปผลผลิต และเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร และเกษตรเชิงท่องเที่ยว แต่สภาพปัญหาในพื้นที่ มีน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ดินเป็นกรดมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำสภาพพื้นที่ราบเรียบจนถึงค่อนข้าง ราบเรียบในอดีตใช้เป็นที่ปลูกข้าวแต่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ทิ้งร้างอาศัยน้ำฝนทำการเกษตร ซึ่งทางกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน ของกระทรวง เข้ามาดูแลและดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป//////อัมพณ จับศรทิพย์ ผู้สื่อข่าวพิเศษ รายงาน 0619525644 ////////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.