นครนายก - ออกหน่วยสัญจร หู คอ จมูก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ


โครงการออกหน่วย หู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายกเพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
ที่นครนายก  ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก   นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีโครงการออกหน่วย หู คอ จมูก สัญจร จังหวัดนครนายก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏ พงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ ศักดิพินิต โดยมีภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เหล่ากาชาดนครนายก พร้อมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี  นางสาว อุมาพร ทรัพย์เจริญ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครนายก ร่วมกับภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการ ออกหน่วย หู คอ จมูก สัญจร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ ศักดิพินิต โดยมีคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ให้บริการตรวจรักษาโรค และผ่าตัด(เล็ก) ในด้าน หู คอ จมูก แก่ประชาชน ให้ได้รับบริหารการรักษา อย่างถูกต้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้บริการ ทางสาธารณสุข ในกลุ่มโรคโสต ศอ นาสิก ในพื้นที่ ส่งเสริมการประสานงานและความสามัคคีระหว่างสภากาชาดไทยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร่วมกัน ทั้งนี้ได้มีผู้ที่ผ่านการคัดกรองและได้เข้าการรักษาทั้ง 4 อำเภอในจังหวัดนครนายก รวมทั้งสิ้น 545 ราย ที่ได้เข้ารับการนักษาในครั้งโครงการดังกล่าว..
สมบัติ  เนินใหม่  นครนายก

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.