นำร่องเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทูบีนำเบอร์วัน


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพรและข้าราชการลูกจ้าง(อบต.ท่าหิน)นำร่องเข้าร่วมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทูบีนำเบอร์วันเป็นประจำทุกวันมีข้าราชการลูกจ้างในสังกัดมาออกกำลังกายที่ริมคลอง ท่าทรายฃื่งอยู่ติดกับแม่นํ้าสวีบรรยากาศยามเย็นจะมีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาออกกำลังกายและพักผ่อนกันทุกวันหลังเลิกงานสะพานท่า ทรายแห่งนี้มีความยาว350เมตรเลียบติดกับแม่นํ้าสวีเป็นสะพานคอนกรีตโดยองค์การบรืหารส่วนตำบลท่าหินเป็นหน่วยงานหลักที่ของบประมาณจากรัฐบาลมาสร้างสะพานนี้ จุดประสงค์หลักก็คือป้องกันนํ้ากระเฃาะตลิ่งพังเพราะเวลาถืงฤดูนํ้าหลากจะมีนํ้าทะเลหนุนขื้นมาจากคลองสวี และเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามไปในเวลาเดียวกันด้วยช่วงเย็นๆจนถืงสามทุ่มจะมีพ่อค้าแม่ค้าบ้านใกล้เรือนเคียงมาขายของกันมากมายทำให้มีรายได้กันมากขื้นตามลำดับฃื่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินไม่ได้เก็บภาษีใดๆทั้งสิ้นและยังมีเจ้าหน้าที่(อบต)บางท่านยังช่วยอำนวยความสะดวกแนะนำอย่างเป็นกันเองด้วย...

ภุชงค์ ทองมี
ข่าวรอบรั้วภูธร
ช่อง13สยามไทย
รายงาน/ชุมพร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.