ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร สาธารณสุข เมืองพัทยาร่วมยกระดับมาตราตลาดสดเทศบาลหวัยใหญ่ ตลาดได้มาตรฐานสุขอนามัย

ภาพข่าวสมชาย โคตล่ามแขก


เมื่อเวลา08.30 น.วันที(11ก.ย) ที่โรงเรียน บ้านหนองชากแง้ว หมู่ที่ 10  ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีจัดการประชุมทำความเข้าใจผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดนัด  และผู้ค้าขายในพื้นที่ มีผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดนัด สนใจเข้ามารับฟังบรรยายมากกว่า15 ราย โดยนางนุลรินทร์ ปาละโชติ หัวหน้าฝ่าย บริการสาธารณสุข และนางปุผา ส่งสกุยชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เป็นผู้บรรยายทำความเข้าใจทั้งนี้


นางปุผา ส่งสกุยชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร สาธารณสุข เมืองพัทยาได้บรรยายถึงการทำอย่างไรจะยกระดับมาตราตลาดสด ตลาดนัด ในพื้นที่เทศบาลหวัยใหญ่ให้ตลาดได้มาตรฐานสุขอนามัยและตลาดนัดควรจะกำหนดวันขายและบริเวรที่ขายต้องมีพื้นเรียบส่วนตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของตลาด พ.ศ 2551ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร บริเวรพื้นเรียบไม่มีน้ำขัง จัดให้มีการไม่ให้มีน้ำไหลลงพื้น พื้นที่วางของขายควรสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร และอาหารปรุงสำเร็จต้องมีการปกปิด ตามพ.บ.ร อาหาร

วิธีเลือกควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่มีขายตามฤดูกาล เพราะนอกจากจะมีราคาที่ถูกกว่าผักนอกฤดูกาลแล้ว ยังจะได้ผักที่สดสะอาดปลอดจากสารเร่งการเจริญเติบโตต่างๆ ข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ควรเลือกซื้อผักที่มีเศษดินติดอยู่ และขณะซื้อให้สังเกตดูให้ดีว่าผักและผลไม้มีคราบจากน้ำยาฆ่าแมลงหรือไม่ และเลือกซื้อผักที่มีรูพรุนตามใบบ้าง เพราะนั่นหมายถึงเป็นผักที่ใช้ยาหรือสารเคมีน้อยมากนั้นเอง…

ปล่อยซาวด์นางปุผา ส่งสกุยชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.