จ.ราชบุรี/ฯพณฯ ท่าน มุขมนตรี รัฐยะไข่ พร้อมด้วยเอกอัครราชฑูตณ กรุงย่างกุ้งประเทศ เมียนมา พร้อมคณะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ.มณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี.


จ.ราชบุรี/ฯพณฯ ท่าน มุขมนตรี รัฐยะไข่ พร้อมด้วยเอกอัครราชฑูตณ กรุงย่างกุ้งประเทศ เมียนมา พร้อมคณะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ.มณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี.
โดยมีพันเอกพิสิฐ ปั้นทองรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่16กล่าวรายงานพร้อมคณะให้การต้อนรับที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มณฑลทหารบกที่ 16 ฯพณฯ ท่าน มุขมนตรีรัฐยะไข่ พร้อมคณะ และ เอกอัครราชฑูต กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าฟังบรรยายภารกิจหลักของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 16 และนำ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 68 ตารางวา  เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาข้อมูลการนำเศษอาหารเหลือใช้มาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ลดสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานโดยใช้หลัก เงื่อนไขความรู้
สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.