*** สพร.8 นครสวรรค์ ประชุมอนุกรรมการ สปส. ***


เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการเป็นผู้ทุพพลภาพ ที่ได้รับคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน จำนวน 3 ราย ในการเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือไม่ ตั้งแต่เมื่อไร โดยมี นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานฯ และร่วมพิจารณาฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครสวรรค์


/////ศิริยศ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 ////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.