คุณตาวัย 77 ปีปราชญ์ชาวบ้าน นักอนุรักษ์การจักสานตะกร้าและชะลอมจากทางปาล์มน้ำมัน. รายไดจุนเจือครอบครัว. เดือนละ กว่า 7,500 บาท


    วันที่ 13 กันยายน 2561 ที่บ้านเลขที่ 35/3 หมู่ 1 ตำบลอ่าวลึกน้อย. อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีนายสามารถ วรรณะพรหม คุณตาวัย77 ปี ปราชญ์ชาวบ้าน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นนักอนุรักษ์ การจักสานตะกร้า และชะลอม จากทางปาล์มน้ำมัน เพื่อใช้บรรจุ สิ่งของ แทนถุงพลาสติก ลดภาวะ มลพิษ และภาวะโลกร้อน มีรายได้ จุนเจือครอบครัว เดือนละไม่ต่ำกว่า 7500 บาท
    คุณตาสามารถ บอกว่าตน. มีความถนัด ในการจักสานตะกร้าและชะลอม มายาวนาน กว่า 15 ปี หลังจากย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดระนอง มาอยู่ในที่อยู่ปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ได้เห็นทางปาล์มน้ำมันในสวนใกล้ๆบ้านซึ่งเป็นของชาวบ้าน หรือเอกชน ซึ่งมีจำนวนมาก ซึ่งทางเจ้าของสวน จะ มีการตัดแต่งทางปาล์ม ของต้นปาล์มน้ำมัน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ทางปาล์มที่ถูกตัด จะถูกนำมากองไว้ ใกล้โคนต้น ตนจึง ได้ความคิด ในการ เอาแกนกลางของทางปาล์มน้ำมันที่ตัด สดๆ มาจักสาน เป็นตะกร้าและชะลอม โดยการผ่าเอาแกนกลาง ของทางปาล์มน้ำมัน ออกเป็นแผ่นบางๆ ตามความยาวที่ต้องการและนำมาเข้า ขั้นตอน การนำแกนกลางมาผ่าด้วยเครื่องมือ ที่จัดทำขึ้นเอง แบบบ้านๆ  ทำการผ่าออกเป็นขนาดเล็กใหญ่ ตามความต้องการ ที่จะทำตะกร้าหรือชะลอม 
       คุณตาสามารถ ยังกล่าวอีกว่า มีรายได้ จากการจำหน่ายโดยมีลูกค้า ทั้งในชุมชน จังหวัดกระบี่ ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียงที่สั่งซื้อ เพื่อนำไปบรรจุ สิ่งของ และเพื่อการนำไปวางจำหน่าย     นอกจากนี้ ตนจะใช้เวลาว่าง ไปเป็นวิทยากร ให้กับชุมชนกับหน่วยงานราชการ แก่กลุ่มผู้สนใจและ สถานศึกษา  เพื่อสืบสาน การจักสาน ตามวิถีชีวิตชุมชน ช่วยลดมลพิษ และภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย
      ด้านนายชัยยุทธ ศิลป์พยุทธ.  อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ 6  ตำบลอ่าวลึกน้อย  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่.    ได้ร่วมกับภรรยา จัดตั้ง กลุ่มแม่บ้านจักสาน หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกน้อย ก็ได้ให้คุณตาสามารถ มาเป็นวิทยากร ด้านการจักสานตะกร้า และชะลอม เพื่อเป็นรายได้ของกลุ่มแม่บ้าน ที่เพิ่งจัดตั้งกลุ่ม ได้ประมาณ 1 เดือนเศษ มีสมาชิก 10-15 คน ขณะที่ยังไม่มีชิ้นงาน ออกมาเพื่อการจำหน่ายของกลุ่ม ก็จะรับ สินค้ามาจากคุณตาสามารถ เพื่อนำมาวางจำหน่ายอีกด้วย


ข้อมูลข่าว/ภาพ มโนธรรม ใจหาญจ.กระบี่ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.