74 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

จ.อุทัยธานี...!!@ พิธีเปิดโครงการ " 74 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA "...!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 61 เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วน ต.สะแกกรัง นายเพลินเพชร หมั่นมาก นายก อบต. สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "74 ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟฟ้า PEA" ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี โดยมี นายจักรภพ นิคมขำ รองผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อบต.สะแกกรัง หัวหน้าส่วนการไฟฟ้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ด้วยปัจจุบันสภาวะวิกฤติภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ถูกวิธีในช่วงที่เกิดสภาวะภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะในชุมชนบ้านเรือนที่มีสภาพเก่า ระบบไฟฟ้าภายในบ้านผ่านการใช้งานมานานและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมบ่อยครั้ง ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ทางการไฟฟ้า จ.อุทัยธานี ได้คัดเลือกชุมชนบ้านเรือนในพื้นที่ ต.สะแกกรัง มักประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งซึ่งเป็นตำบลที่ติดกับแม่น้ำสะแกกรัง การจัดโครงการในครั้งนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการตรวจสอบและสำรวจไฟฟ้าภายในบ้านเรือนข งประชาชน และดำเนินการแก้ไข ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันไฟรั่ว พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนและ ปลูกจิตสำนึกให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด และลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า...วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 - 1717897

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.