งานเกษียณอายุราชการครู ปี 61โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม


     เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส อำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธี “งานเกษียณสมัยมุทิตาทร ผ่านวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภูมิใจ” เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ของข้าราชการครูโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม จำนวน 3 คน ประกอบไปด้วย ครูพัชนี อินทรโฆษิต, ครูกนกทิพย์ ผดุงขันธ์, ครูยุพิน แก่นแก้ว โดยมีนายเพ็ง กุลสง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม พลฯ สุริยัน จันเกิน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฯพร้อมคณะครู และคณะลูกศิษย์เข้าร่วมงานเป็นอย่างคับคั่ง
    ทั้งนี้นายมนูญศักดิ์ สังข์ทองปลัดอาวุโสได้กล่าวถึงผู้เกษียณอายุราชการว่า 31ปีที่ผ่านมานั้น มีลูกศิษย์หลายพันหรืออาจเป็นหมื่นคนที่ได้จบมาแล้วไปได้ดิบได้ดี ก็น่าชื่นชมคุณครูทั้ง 3 ท่านเป็นอย่างมาก ที่ได้ทำประโยชน์ และเสียสละตน คำว่าครูนั้นได้ผักดันส่งเสริมให้ลูกศิษย์มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป
   ภาพ-ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.