ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯเพชรบูรณ์ นำสิ่งของไปมอบให้เด็กในศูนย์ฝึกภาค 6


    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ นำสิ่งของเครื่องใช้เยี่ยมเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6จังหวัดนครสวรรค์
     ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 พบเด็กและเยาวชน โดยมีนาย สุรพล สนธยานนท์ อธิบดีศาลภาค 6 เป็นประธานพิธีเปิด ในกิจกรรมมีการเดินสวนสนาม  การแสดงของเด็กและเยาวชน และได้เปิดให้แต่ละศาลได้เยี่ยมพูดคุยกับเยาวชน และมอบของใช้จำเป็นแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้กำลังใจ เด็กและเยาวชนที่ได้หลงผิดไปชั่วขณะเพื่อมุ่งหวังให้เป็นคนดีออกสู่สังคมต่อไป
 
ภาพ ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.