ชุมพร –ตำบลชุมโค จัดใหญ่ "เที่ยวด้วยรักษ์ รู้จักวิถี ชมของดีชุมโค ครั้งที่ 5"


  วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจากพลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเป็นประธานในพิธี เก็บขยะของชาว ปะทิวและกลุ่ม I’m A TRASH HERO (เราคือ ผู้พิชิตขยะ)ได้รวมใจกันมาทำความดีในการเก็บขยะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเสริมสร้างเศษฐกิจฐานราก ในงาน "เที่ยวด้วยรักษ์ รู้จักวิถี ชมของดีชุมโค ครั้งที่ 5" ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเสริมสร้างเศษฐกิจฐานราก จัดให้มีการค้าขายสินค้า โดยชาวบ้านรวมมือกันจัดขึ้นโดยนำสินค้าที่มีอยู่และทำขึ้นในหมู่บ้านได้นำมาแสดงและจัดจำหน่าย อย่างมากมาย  มีผู้สนใจเข้ารวมชมกันอย่างมากมาย ภายในงานมีพ่อค้าแม่ค้าเป็นจำนวนมากนำเอาสินค้าของตนที่ผลิตขึ้นมาแสดง และจำหน่ายเป็นวัสดุจากพื้นที่ อำเภอปะทิวไม่ว่าจะเป็นพืชผลการผลิตจากชาวสวน หรือจะเป็นทางด่านอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ มาวางจำหน่ายกันอย่างมากมาย


นายชลิต ชุมเกษียร นายกเทศมนตรีตำบลชุมโค เผย  ด้วยเทศบาลตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กำหนดจัดให้มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลชุมโค "เที่ยวด้วยรักษ์ รู้จักวิถี ชมของดีชุมโค ครั้งที่ 5"  ในวันที่ ถ กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หาดแหลมแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลขุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จัดงานเพื่อให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลชุมโค ให้เป็นที่ รู้จักของนักท่องเที่ยว และยังเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการในตำบลขุมโค อย่างมันคงและยังยืนต่อไป                 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอปะทิว เผย ขอขอบคุณคณะผู้รวมกันจัดงาน "เที่ยวด้วยรักษ์ รู้จักวิถี ชมของดีชุมโค ครั้งที่ 5"ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 ที่จะยกระดับ ตำบลชุมโค ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอปะทิว หาดแหลมแท่น  หมู่ที่ 1 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเทียวที่สวยน้ำใสอีกหนึ่งที่ ที่สำคัญ และยังมีสินค้ามากมายมาแสดงและจำหน่ายกันอย่างมากมายในครั้งนี้ และได้เห็นความเข้มแข็งพี่น้องชาวปะทิวที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน"เที่ยวด้วยรักษ์ รู้จักวิถี ชมของดีชุมโค ครั้งที่ 5"  และ จะจัดกิจกรรมดีๆนี้อีกต่อไปในทุกปี เพื่อให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลชุมโค อย่างยังยืนต่อไป

//////ภาพข่าว/พงศกร   นวนละมัย ศูนย์ข่าว  จ.ชุมพร

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.