น่าน - นายอำเภอเวียงสาพร้อมคณะศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ครบรอบมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระครูจักรธรรมสุนทร (ประสงค์ จกฺกธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวง

น่าน -   นายอำเภอเวียงสาพร้อมคณะศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ครบรอบมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระครูจักรธรรมสุนทร (ประสงค์ จกฺกธมฺโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวง


     เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน นายไกรสร อนิวรรตน์นายอำเภอเวียงสา ปรธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมในพิธี บำเพ็ญกุศล 50 วัน (ปัญญาสมวาร) ครบรอบมรณภาพ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูจักธรรมสุนทร (ประสงค์ จกฺกธมฺโม) อายุ 93 ปี 73 พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวง โดยมีพระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์สมณะศักดิ์สวดมาติกา ทักษิณานุปาทาน จากนั้นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายจัตุปัจจัยไทยทาน เป็นเสร็จพิธี นายชฏิลรัตน์  เอกอนันต์กุล รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.