ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพลในสังกัดกว่า 500,000 บาท


**เมื่อวันที่ 24 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธุดา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมมอบทุน และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธี ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


**พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ตามที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้สวัสดิการด้านต่างๆ กับกำลังพลและครอบครัว สังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ โดยเฉพาะการให้การสนับสนุน เพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษากับบุตรหลาน ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาตลอดมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจาก สำนักงานสลากสินแบ่งรัฐบาล จำนวน 300,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจากตลาดศิวนารถนคร (ตลาด 700 ไร่สัตหีบ) จำนวน 100,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจาก สวัสดิการสัมปทาน กองทัพเรือ อีกจำนวน 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท โดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 155 ทุนๆ ละ 3,000 บาท และได้จัดสรรให้หน่วยต่างๆ พิจารณาความเหมาะสมตามสัดส่วนของกำลังพลของแต่ละหน่วย
ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 082-531-3717

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.