สพม.40 อบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพัฒนาทักษะชีวิต


     เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2561 นายประทาน หาดยาว รอง ผอ.สพม.40 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.40 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพัฒนาทักษะชีวิตช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน ประจำปี 2561และร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “พลังเยาวชนวัยใส ยุค 40”โดยมีนางสาวประกาย  บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม 40 เป็นผู้ดำเนินการ มีคณะครู และนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน จาก 39 โรงเรียนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม บ้านริมดอยรีสอร์ท ตำบลท่าพล อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 ผู้ประสานงานโครงการ พลฯสุริยัน จันเกิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม


       ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนแกนนำ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคม ตลอดความมั่นคงของชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ รู้ทั่นเหตุการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากภัยสังคม ภัยจากสิ่งเสพติดทุกประเภท และเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหา สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ให้เป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนแกนนำได้เอาความรู้นี้ไปสอนรุ่นน้องๆต่อไป.    ภาพ ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ //เพชรบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.