ราชบุรี//งานเยาวชนแห่งชาติประจำปี2561เทศบาลเมืองราชบุรี


นายวีรัช ประเศรษโฐนาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธานเปิดงาน นายชาณุรัตน์ ไชยรัตนเวโรจน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน กล่าวรายงานการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้เยาวชนได้ร่วมแสดงออก เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เช่นการประกวดร้องเพลง รุ่นอายุ 15 ปี และ 20 ปี การประกวดวาดภาพระบายสี แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ แบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่น 2561 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับเทศบาล 2561 ณ ศาลาประชารวมใจ. เทศบาลเมืองราชบุรี


สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.