กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561

จังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง นายบุญยืน พฤกษโชค ประมงจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ทหารตำรวจ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561
  นายบุญยืน พฤกษโชค ประมงจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ โดยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะช่วอะไร โดยให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทั่วไปเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้คงอยู่ตลอดไป สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ได้เลือกหนองมาบสะตือ หมู่ที่ 3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานที่สำหรับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 (นครสวรรค์) จำนวน 500,000 ตัว มี ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สก และปลากาดำ และเพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีน แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนต่อไป


////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644//////

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.