นราธิวาสเชิญชวนเที่ยวงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2561 นี้

นราธิวาส/ข่าว-อัสวรรค์ สะมะแอ


ปีนี้ทุกกองงานพร้อมใจจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา   เผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสความภาคภูมิใจของชาวนรา  ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 เวลา 14.00 น. วันนี้ 14 ก. ย. 61  ณ บริเวณซุ้มนิทรรศการสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส    ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6รอบพระชนมพรรษา (สวน ร.5) อ.เมือง จ.นราธิวาส  โดยมีนายธรรมรงค์   คงวัดใหม่       รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี 2561   ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาสที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518   สืบทอดกันเป็นปีที่ 43   โดยชาวนราธิวาสได้ร่วมจัดขึ้นในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ ในรัชกาลที่ 9  พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน  ณ  พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรในจังหวัดนราธิวาส   อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  การเรียนรู้ในด้านต่างๆแก่ประชาชน และการเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย งานของดีเมืองนราปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1726 กันยายน  2561ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  ภายในงานประกอบด้วย กองงานริ้วขบวนแห่ทางบกจำนวน 16 ริ้วขบวน และพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา 

 ในปีนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่   กองงานวันลองกอง   ชึ่งมีการจัดนิทรรศการ “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล 4.0  ”ซึ่งเป็นการนำผลงานโครงการพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จและมีการขยายผลสู่เกษตรกรชาวนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีความอยู่ดี  มีสุข ทั้งด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณะสุข   จาก 29 หน่วยงาน    การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันเสียบยอดลองกองของยุวเกษตรในโรงเรียน  การตอบปัญหาทางการเกษตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา     การแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้  และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร    โดยวันที่ 26 กันยายน 2561  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดด้านต่างๆ  และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการงานวันลองกองด้วย   กองงานประชันเสียงนกเชาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

      นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าในปีนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา  ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาชมงานจะได้รับความรู้  ความบันเทิง   ความสนุกสนาน  และอิ่มอร่อยกับผลไม้นานาชนิด  โดยเฉพาะลองกอง  ซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของนราธิวาส     และขนม อาหารโบราณที่หาทานได้ยาก   นอกจากนี้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ในจังหวัดนราธิวาส  ได้อีกด้วย   ในส่วนของความปลอดภัยนั้น เจ้าหน้าที่ทั้ง 3  ฝ่าย  ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด  ตลอดทั้งการจัดงานฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงาน

  14-09-61แถลงข่าวของดีเมื่องนราฯ.mp4

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.