เยาวชนบุคคลออทิสติก จังหวัดน่าน ร่วมชมภาพยนต์แห่งการสร้างแรงบันดาลใจ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว”


กลุ่มทรู ร่วมสนับสนุน “ตูน – อาทิวราห์ คงมาลัย” พรีเซ็นเตอร์ขวัญใจคนไทยคนล่าสุดของทรูมูฟ เอช ในโครงการภาพยนตร์ “2,215 เชื่อ บ้า กล้า ก้าว” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวคลุกวงในตลอด 55 วันของโครงการก้าวคนละก้าว  โดยทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้
กลุ่มเยาวชนกลุ่มเปราะบาง บุคคลออทิส  ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และกลุ่มเยาวชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนน่านปัญญานุกุล กว่า 250 คน เข้าชมภาพยนต์ ณโรงภาพยนต์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์  สาขา บิ๊กซีน่าน  รอบเวลา 14.00 น เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ความพยายาม ความอดทน ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


โครงการก้าวคนละก้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับชมภาพยนตร์ ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกลุ่มทรู ได้นำศักยภาพด้านการสื่อสารของทรูมูฟ เอช เครือข่าย 4G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมรองรับทุกการเชื่อมต่อ เปิดช่องทางรับบริจาคเงินเสริมผ่าน SMS เพียงพิมพ์ T แล้วกด 4545099 เพื่อบริจาคครั้งละ 10 บาท ขณะที่ ทรู มันนี่ เปิดให้ประชาชนทั่วไป บริจาคเงินผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มทรู ยังนำศักยภาพความเป็นสื่อ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ ในเครือ เพื่อเสริมช่องทางหลักในการเชิญชวนให้คนมาชมภาพยนตร์ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และเครือเอสเอฟ ทั่วประเทศ โดยจัดรอบฉายสำหรับพนักงานทรูในเขตกรุงเทพฯ 5 รอบและสำหรับเด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไปใน 25 จังหวัด ทั่วประเทศ


นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.